Intenzivní školení věnované měřením při revizích dle ČSN 33 2000-6 ed. 2. Stanovení požadavků pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace, základní termíny a definice.

Školení je formou přednášky a je doplněno praktickými ukázkami postupů měření na funkčních předváděcích panelech (měření na rozváděči – vývody) s komentáři a poznatky revizního technika.

Izolační odpor elektrické instalace

 • Měření izolačního odporu mezi živými vodiči navzájem, měření mezi živými vodiči a ochranným vodičem spojeným se zemničem, požadavky na minimální hodnoty izolačního odporu.
 • Měření izolačního odporu – jako potvrzení oddělení živých částí od živých částí ostatních obvodů a případně od země u ochrany SELV, PELV a ochrany elektrickým oddělením.

U ochrany SELV, PELV a ochrany elektrickým oddělením

 • Měření spojitosti ochranných vodičů – spojitost vodičů a připojení k neživým částem, spojitost ochranných vodičů, včetně vodičů ochranného pospojování.
 • Ověření podmínek ochrany automatickým odpojením od zdroje.

Impedance poruchové smyčky,

 • Měření impedance poruchové smyčky.
 • Požadavky na naměřené hodnoty.
 • Ověření účinnosti opatření pro ochranu při poruše.

Proudové chrániče

 • Ověření funkčnosti proudových chráničů.
 • Měření a ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů.
 • Ověření proudových chráničů se zpožděnou charakteristikou typu S a G.
 • Ověření chráničů typu A a B a dalších.
 • Doplňková ochrana proudovým chráničem, pospojování význam, aplikace v praxi.