ONLINE školení včetně zkoušek pro osoby s elektrotechnickým vzděláním.

Online školení a zkoušky pro osoby s elektrotechnickým vzděláním včetně zkoušek – osoby znalé – §6 – elektrotechnik (dle původní vyhl. 50/1978 Sb. §5 a 6) a §7 – vedoucí elektrotechnik (dle původní vyhl. 50/1978 Sb. §7, 8 a 10).

Osoba znalá pro samostatnou činnost – Elektrotechnik dle § 6 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/78 Sb. – § 5, 6)

 • Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.
 • Minimální požadovanou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem osoba odpovědná za elektrická zařízení příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem. 
 • Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé, s praxí minimálně 2 roky, po dobu nejméně jednoho roku.

Osoba znalá pro řízení činnosti – Vedoucí elektrotechnik dle § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/78 Sb. – § 8 a 10)

 • Tato kvalifikace je požadovaná pro řízení činností na el. zařízeních a projektování vyhrazených technických elektrických zařízení.
 • Délka požadované praxe podle rozsahu úspěšně složené zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice činí:
  • 2 roky pro E2A a E3A,
  • 3 roky pro E1A, E2B a E3B, 
  • 4 roky pro E1B.

Školení je online přípravou na zkoušky dle zákona č. 250/2021 Sb. – tedy studijní texty i samotné testy probíhají přes počítač, z pohodlí Vašeho domova. Následuje jen ústní část zkoušky, která je také online (vyžaduje notebook s webkamerou nebo mobilní telefon s kamerou). Výhoda online podoby přípravy i samotných testů spočívá v tom, že si Vy sami určíte, kdy se rozhodnete pro studium, v který den, denní či noční dobu, kolik energie a času budete přípravě věnovat. Testy si můžete v klidu vyzkoušet a hned zobrazit výsledek. Pokud se Vám online test úplně nepovedl, můžete si látku dostudovat a opakovat test znovu, dokud nejste spokojeni s výsledkem.

K jednotlivým paragrafům lze přidat i rozšíření:

 • hromosvody (LPS) – příplatek 500 Kč vč. DPH
 • vysoké napětí do 35 kV – příplatek 1400 Kč (pouze ve vybraných termínech)
 • prostory s nebezpečím výbuchu – Ex – objekty třídy B – příplatek 1400 Kč (pouze ve vybraných termínech)

Dle požadovaného paragrafu a nástavby získáte přístup k vybraným materiálům přesně pro Vás na 120 dnů.
V ceně je ústní přezkoušení (zkouška) přes Google Meet před online komisí v termínu dle objednávky. V případě, že se objednaný účastník nedostaví na stanovený termín ústní zkoušky nebo účast neodhlásí více jak 5 dnů před termínem, bude mu nabídnut jiný termín zkoušky – tato změna je zpoplatněna částkou 500 Kč.

Kdo potřebuje DOKLAD O ÚSPĚŠNÉM SLOŽENÍ ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice: 

 • pracovník montáže a údržby průmyslových závodů, ale i velkých administrativních center,
 • pracovníci projekce montáže a údržby elektrických rozvodů ve zdravotnictví,
 • revizní technik elektro,
 • budoucí revizní technici elektro (zájemce o získání osvědčení),
 • pracovník pověřený organizací k provádění kontrol elektrických spotřebičů a nářadí,
 • servisní technik,
 • projektant vyhrazených technických elektrických zařízení,
 • opravář elektrických spotřebičů a nářadí i svařovacích zařízení.

Jak to u nás probíhá?

 1. Objednáte si školení a zkoušku v požadovaném paragrafu, rozšíření a termínu – vložením do košíku a odesláním objednávky.
 2. Zaplatíte dle shrnutí objednávky, které Vám automaticky ihned přijde od e-mailu.
 3. Pošleme Vám přes e-mail přístupové údaje do našeho online studijního prostředí.
 4. Vrhnete se na samostudium a nejpozději týden před termínem zkoušky splníte test.
 5. Zkouška probíhá přes počítač online, je tedy nutné mít připojení k internetu a počítač s kamerou, ze zkoušky je vytvořen PROTOKOL o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.
 6. Získáte DOKLAD O SLOŽENÍ ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

Před objednáním školení si zkontrolujte, zda splňujete požadavky: 

 • VZDĚLÁNÍ – pro paragraf 6 a 7 je nutné mít doklad: 
  • O ukončeném vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, nebo z oblasti vzdělávání Elektrotechnika. Toto musí být jasně uvedeno na dokladu.
  • Nebo ukončené  vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání –  toto musí dle NV 194/2022 §9 odst. 5c) potvrdit škola nebo ministerstvo školství.
  • Nebo úplnou profesní kvalifikace získanou podle zák. 179/2006 Sb. a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.
  • Nebo odpovědná osoba na pracovišti je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle zák. 179/2006 Sb. V tomto případě vystaví odpovědná osoba za elektrické zařízení písemný doklad podle vzoru uvedeného v příloze.
 • PRAXE – je nutné mít náležitou délku praxe (vzory pro doložení odborné praxe najdete ke stažení v organizačních pokynech – čestné prohlášení i potvrzení zaměstnavatele).
  • Pro §6 minimální praxi stanoví podle §6 odst. 2 NV 194/2022, odpovědná osoba v místním bezpečnostním pracovním předpisu na pracovišti zkoušeného – doloží se kopií MBPP nebo potvrzením od zaměstnavatele nebo OSVČ. Pokud nebude doloženo je vyžadována praxe jako pro §7. 
  • Pro §7 je stanovena praxe v NV 194/2022 takto:
   • 2 roky pro E2A a E3A,
   • 3 roky pro E1A, E2B a E3B, a
   • 4 roky E1B.